ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง political crisis

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วิทยากร เชียงกูล, 2489-
 ชื่อเรื่อง 
ปัดกวาดประเทศไทย ก้าวย่างอีกยาวไกล / วิทยากร เชียงกูล
 ISBN  978-616-53-6116-3
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์
 เลขหมู่  JF1601 ว583ป 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  264 หน้า ; 19 ซม
 หมายเหตุ  Partial Contents: วิกฤติและแนวทางปฏิรูปประเทศไทยในภาพรวม
--ปัญหาและแนวทางการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
--การปฎิรูปการศึกษาและสื่อมวลชน
--การปฏิรูปด้านการอนุรักษืและฟื้นฟูระบบนิเวศ (สิ่งแวดล้อม)
--ประชาชนควรจะทำอะไร
 หัวเรื่อง  การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--การจัดการ
 หัวเรื่อง  สิ่งแวดล้อม--ไทย
 หัวเรื่อง  การศึกษา--ไทย
 หัวเรื่อง  การปฎิรูปเศรษฐกิจ
 หัวเรื่อง  การปฏิรูปการเมือง--ไทย
 หัวเรื่อง  การปฏิรูปการศึกษา--ไทย
 หัวเรื่อง  การปฏิรูปสังคม--ไทย
 หัวเรื่อง  Thai politics
 หัวเรื่อง  political reform
 หัวเรื่อง  political crisis
 หัวเรื่อง  การบริหารรัฐกิจ
 หัวเรื่อง  ไทย--การเมืองและการปกครอง
 หัวเรื่อง  ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
 หัวเรื่อง  ไทย--ภาวะสังคม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
JF1601 ว583ป 2557 c.1 
  Barcode: 009103
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12188

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.