ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง globalization

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สุวิทย์ เมษินทรีย์
 ชื่อเรื่อง 
โลกเปลี่ยน คนปรับ: หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน / สุวิทย์ เมษินทรีย์
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2563, [2020]
 เลขหมู่  JQ1745 ส881ล 2563
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  127 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
 หมายเหตุ  ความพอเพียง ในโลกหลังโควิด
--7 รอยปริ ปั่นป้อนโลก
--7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก
--ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน
--ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ การพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกหลังโควิต
--BCG : โมดลงับคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควิด
--เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในโลกหลังโควิด
--
 หัวเรื่อง  Thai politics
 หัวเรื่อง  globalization
 หัวเรื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม--ไทย
 หัวเรื่อง  ความขัดแย้งทางสังคม--ไทย
 หัวเรื่อง  ไทย--การเมืองและการปกครอง
 หัวเรื่อง  ไทย--ภาวะสังคม
 หัวเรื่อง  ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
JQ1745 ส881ล 2563 ฉ.1 
  Barcode: 005606
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14480

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.