ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 16 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Personnel management
ผลการค้นหา เลขเรียก
Modern human Relations at work / Richard M. Hodgetts
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Organization behvior : human behavior at work / John W. News..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Personal Psychology and HRM A Resder for Students and Practi..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The essence of human resource management / Eugene Mckenna an..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Care staff mangement : a practitioner\'s guide/John Clements
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Managing Stress in Emergency Medical Services / Brian Luke S..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Managing Stress in emergency medical services / Brian Luke S..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Organizational behavior
   Robbins, Stephen P.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD58.7
R632O 2017 
The Complete Guide to People Skills / Sue Bishop
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The workforce scorecard : managing human capital to execute ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Work/Life Balanec dummies
   Lockett, Katherine
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F637.5.S45
L815W 2009 
คุยเฟื่้องเรื่อง HR
   กฤติน กุลเพ็ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549
ก274ร 2557 
นวัตกรรมดีเด่น : โครงการติดดาว ประจำปี 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W82
น296 2556 
มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
   ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext ดาวน์โหลดหนังสือ [http://www.happy8workplace.com..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J63
ช495ม 2559 
องค์กรแห่งความสุข
   ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J63
ช495ม 2561 
องค์กรแห่งความสุข
   ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J63
ช495ส 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 16/16 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.