ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 21 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Learning
ผลการค้นหา เลขเรียก
A Cognitive approach to learning disabilities / D. Kim Reid ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Artisty in training : Thinking differenty about the way you ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Emotional Growth and Learning / Pual Greenhalgh
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Memory from a Broader Perspective / Alan Searleman
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Teaching and Learning : A guide fot Therapists / by Sally Fr..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Training with NLP : skills for managers, Trainers and commun..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
What CEOs expect from corporatr training : Building wrokplac..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Function ในเด็กวัย 13-18 ป..
    / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441
ค695 2561 
Cognitive-behavioral therapy with adults: a guide to empiric..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM425.5.C6
C676 2010 
Corporate Creativity : how innovation and improvement actual..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Creating A Learning Organisation / Barbara J Braham
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Educational psychology
   Santrock, John W.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1051
S237E 2009 
Learning and memory : an integrated approach / ๋John Anderson,
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Lessons in Learning, e-Learning and Training : perspectives ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The Psychology of learning and motivation : advances in rese..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F683.
P974 2008 
Theories of learning/Gordon H. Bower and Ernest R. Hilgard
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Ways to make training active + CD / Mel Silberman
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
What\'s your corporate IQ : how the smartest sompanies learn..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความบกพร่องในการเรียนรู้หรือแอลดี : ปัญหาการเรียนรู้ที่แก้ไข..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ปัจจัยทำนายความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นที่มีความผิ..
   มาณิกา เพชรรัตน์
   Fulltext Abstract [http://mulinet11.li.mahidol.ac..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพWS
ม427ป 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/21 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.