ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Nisa Samansap

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  นิษา สมานทรัพย์
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสิ้นหวังในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ / นิษา สมานทรัพย์ = Selected factors related to hopelessness among elderly patients / Nisa Samansap
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Selected factors related to hopelessness among elderly patients
 พิมพ์ลักษณ์  2553
 เลขเรียก  วพ WM150 น692ป 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 111 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์ศึกษาความสิ้นหวังของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
 หัวเรื่อง  Schizophrenia
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Home care
 หัวเรื่อง  Caregivers
 หัวเรื่อง  Family psychotherapy
 หัวเรื่อง  จิตเภท
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล
 หัวเรื่อง  จิตบำบัดครอบครัว
 ผู้แต่งร่วม  Nisa Samansap
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
c.1 
  Barcode: 018357
วิจัย On Shelf
Note:บริจาค
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13094

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.