ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Hofmann, Stefan G. editor

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
International Perspectives on Psychotherapy [electronicresource] / edited by Stefan G. Hofmann
 ชื่อวารสาร  Springer eBooks
 ISBN  978-331-95-6194-3
 เลขหมู่  RC466.8
 ลักษณะทางกายภาพ  XV, 268 p. 3 illus. online resource
 หมายเหตุ  Contents: Psychopathology and Classification
-- PsychotherapyApproaches
-- North America
-- Central Europe
-- - EasternEurope
-- Latin America
-- South Korea
-- China
--Australia
-- Africa
-- Middle East -- Ethics from a GlobalPerspective
 หมายเหตุ  Summary: This clear-sighted resource critically examines the statusof clinical psychology practice across the diverse regionsof the world. Dispatches from North and Latin America,Eastern and Central Europe, China, South Korea, Australia,Africa, the Middle East, and elsewhere illustrate in depththe universality of mental distress and disorders, and theintersection of local knowledge and established standardsin providing effective care. Pathology and its treatmentare viewed in light of cultural values, belief systems,ethics, and norms, reflecting the evolution of clinicalpractice toward personalized care and culturally sensitiveintervention. This important information serves a numberof immediate and long-term goals, including developingculture-specific diagnoses and treatments, improvingprofessional competencies, and the ongoing exchange ofideas within a global field to benefit all patientsworldwide. Coverage compares key areas such as: ·Concepts of mental pathology and health. · Thesociopolitical aspects of psychology, rooted in thehistory of the country/region. · Popularly usedapproaches to intervention. · Types of services andproviders. · The state of training and credentialing. ·Relationships between clinical psychology and indigenoushealing traditions. The audience for Clinical Psychologyacross the World includes advanced undergraduate andgraduate students and trainees/interns in clinicalpsychology, as well as developers of training programs. Itcan also serve asa valuable supplementary text forseminars or lectures on clinical psychology
 หัวเรื่อง  Psychology
 หัวเรื่อง  Clinical psychology
 หัวเรื่อง  Psychology
 หัวเรื่อง  Clinical Psychology
 ผู้แต่งร่วม  Hofmann, Stefan G. editor
 ผู้แต่งนิติบุคคล  SpringerLink (Online service)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 14438

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.