เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  ปณัฏฐา บุญธนเมธี
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวันเด็กออทิสติก อายุ 6-12 ปี สำหรับผู้ดูแล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์: The Effect of Daily Life Skill Program for Autistic Child Aged 6-12 Years for Caregiver at Yuwaprasart Waithayopathum Hospital ปณัฏฐา บุญธนเมธี,เสาวลักษณ์ หมื่นสุนทร.เนตรชนก รักษาวงศ์
 พิมพ์ลักษณ์  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข: โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 2562
 เลขเรียก  วิจัย1064
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1.
 ลักษณะทางกายภาพ  116 หน้า.
 หัวเรื่อง  เอกสารวิจัย
 หัวเรื่อง  ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
 หัวเรื่อง  เด็กออทิสติกอายุ 6-12 ปี
 หัวเรื่อง  สำหรับผู้ดูแล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. กฎข้อบังคับ
กฎข้อบังคับ
วิจัย1064  
  Barcode: TN01187
คู่มือ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เอกสารวิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมส่งเ..
Bib 6875

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.