เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  มัจฉรี โอสถานนท์, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวัน เรื่อง ทักษะทางสังคม / สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 ISBN  978-974-29-6566-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ ; ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2550.
 เลขเรียก  หลักสูตร PG 16
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3.
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฉ,56 หน้า : ภาพสีประกอบ.
 หมายเหตุ  1 การปฏิบัติตัวในสังคม = Personal and social skills -- 1.1 ชื่อของฉัน -- 1.2 การทักทาย ลา ขอบคุณ ขอโทษ -- 1.3 การรู้จักบุคคลใกล้ชิด -- 1.4 การแยกเพศชาย-หญิง -- 1.5 มารยาทในการเล่นของเล่นและเครื่องเล่นสนาม -- 1.6 มารยาทในการรอคอย -- 1.7 มารยาทในการรับประทานอาหาร -- 1.8 มารยาทในการนั่งเก้าอี้ -- 1.9 มารยาทในการเดิน -- 1.10 การไหว้ผู้ใหญ่และไหว้พระ -- 1.11 การแต่งกายให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและสถานที่ -- 1.12 มารยาทในการใช้ห้องน้ำสาธารณะ -- 1.13 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัยรุ่น -- 1.14 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ -- 2 การดำเนินชีวิตในชุมชน = Community orientation -- 2.1 บ้านของฉัน -- 2.2 การปฏิบ้ติตนในครอบครัว -- 2.3 ความปลอดภัยในบ้าน -- 2.4 ความปลอดภัยในชุมชน -- 2.5 การใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชน -- 2.6 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ -- 2.7 แหล่งธรรมชาติ -- 2.8 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด -- 2.9 การใช้น้ำประปาอย่างประหยัด -- 2.10 การใช้โทรศัพท์บ้าน -- 2.11 การใช้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ -- 2.12 การใช้โทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร -- 2.13 ผลไม้ -- 2.14 สัตว์ต่าง ๆ -- 2.15 พืชผักสวนครัว -- 2.16 ดอกไม้ -- 2.17 ชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์ -- 2.18 การดูเวลาจากนาฬิกา -- 2.19 การโดยสารรถประจำทาง (รถเมล์) -- 2.20 การเดินบนทางเท้าและการข้ามถนน -- 2.21 การปฏิบัติตนเมื่อถูกลวนลามทางเพศ -- 3 การดูแลสุขภาพตนเอง = Personal health care -- 3.1 การดูแลเมื่อเกิดแผลถลอกหรือแผลเลือดออก -- 3.2 การป้องกันอันตรายจากของร้อน -- 3.3 การป้องกันอันตรายจากของมีคมและของแหลม -- 3.4 การป้องกันไฟฟ้าดูด -- 3.5 การป้องกันการเป็นเหา -- 3.6 การป้องกันโรคหวัด -- 3.7 การป้องกันโรคท้องเสีย -- 3.8 การป้องกันโรคตาแดง -- 3.9 การป้องกันโรคผิวหนัง -- 4 การใช้จ่าย = Consumer skills -- 4.1 การบอกมูลค่าของเงินเหรียญและเงินธนบัตร -- 4.2 การซื้อสิ่งของจากร้านค้าหรือตลาด -- 4.3 การซื้อสิ่งของในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต -- 4.4 การนับและการแลกเปลี่ยนเงินเหรียญหรือธนบัตร -- 4.5 การทอนเงิน.
 หัวเรื่อง  การดำรงชีวิตประจำวัน--ทักษะ--ทางสังคม
 หัวเรื่อง  กลุ่มอาการดาวน์
 หัวเรื่อง  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หลักสูตร PG 16  
  Barcode: PG0016
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [มัจฉรี โอสถานนท์, บรรณาธิการ]

    หัวเรื่อง [กลุ่มอาการดาวน์]
    หัวเรื่อง [หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือฝึกเด็กในก..
Bib 5203

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.