เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  นายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาลและคณะ
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสของบิดา มารดาและสภาพแวดล้อมในครอบครัว กับปัญหาทางอารมณ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา พ.ศ. 2536-2538 The study of relationship between parent marital status, family environment and behavioral and emotional problem in Mathayom suksa 1 students, Makasan Pittaya School during academic year 2536-2538 / นายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาลและคณะ ; ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 ผู้แต่งนิติบุคคล  ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 ISBN  974-296-031-3
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ ; ศูนย์สุขวิทยาจิต, 2544.
 เลขเรียก  วิจัย155
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1.
 ลักษณะทางกายภาพ  60 หน้า ; ตาราง, ภาคผนวก.
 หมายเหตุ  รายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์
 หัวเรื่อง  เอกสารวิจัย
 ผู้แต่งร่วม  นางเสาวนีย์ พัฒนอมรแลคณะ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. เอกสารวิจัย
เอกสารวิจัย
วิจัย155 2544  
  Barcode: T2201
วิจัย On Shelf
  ขอยืม
Note: ^aรายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [นายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาลและคณะ]

    หัวเรื่อง [เอกสารวิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัย ก..
Bib 2986

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.