ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง population composition

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านเด็ก และสตรี / บรรณาธิการ,สุวรีย์ ใจหาญ, สารทูล วิบูลยเสข, อุษณี วิโรจน์ศิริ
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2547
 เลขหมู่  HQ789 ส691 2547
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  235 หน้า : 21 ซม
 หมายเหตุ  Partial Contents: พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
--พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540
-- บันทึกข้อตกลง เรื่องการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนกรณีการค้าเด็กและหญิง พ.ศ. 2546
--พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
--พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
--พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
--พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
 หัวเรื่อง  การค้าประเวณี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  โสเภณีเด็ก--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  เด็ก--สถานภาพทางกฎหมาย
 หัวเรื่อง  law
 หัวเรื่อง  population composition
 ผู้แต่งร่วม  สุวรีย์ ใจหาญ
 ผู้แต่งร่วม  สารทูล วิบูลยเสข
 ผู้แต่งร่วม  อุษณี วิโรจน์ศิริ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HQ789 ส691 2547  
  Barcode: BK0000000502
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 617

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.