ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น with รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง People disabilities Care

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
แนวทางการดูแลโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 4 โรคหลัก(สติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น แอลดี)สำหรับเครือข่ายบริการสาธารณสุข / บรรณาธิการ อนัญยา สินรัชตานันท์ ; ธีรารัตน์ แทนขำ
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต, 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  146 หน้า : 30 ซม.
 หมายเหตุ  Contents:
--กรอบแนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ปี
--แผนภูมิการให้บริการเด็กหรือวัยรุ่นที่มีปัญหาบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 6-18 ปี
--ตารางแสดงแผนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด- 5 ปี
--ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา/ภาวะปัญญาอ่อน
--แผนภูมิการให้บริการออทิสติก
--ตารางแสดงแผนการบำบัดรักษาผู้ป่วยออทิสติก
--ภาวะออทิสติกสปกตรัม
--แผนภูมิการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและการเรียน
--ตารางแสดงแผนการบำบัดรักษาเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น
--ภาวะบกพร่องทางการเรียน --ภาคผนวก
 หัวเรื่อง  Children with disabilities--Care
 หัวเรื่อง  People with disabilities--Care
 หัวเรื่อง  ปัญญาอ่อน--การดูแล
 หัวเรื่อง  บกพร่องทางสติปัญญา--การดูแล
 หัวเรื่อง  ออทิสติก--การดูแล
 หัวเรื่อง  สมาธิสั้น--การดูแล
 หัวเรื่อง  แอลดี--การดูแล
 ผู้แต่งร่วม  อนัญยา สินรัชตานันท์ , บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ธีรารัตน์ แทนขำ , บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กรมสุขภาพจิต
 ผู้แต่งนิติบุคคล  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันราชานุกูล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS350 น927 2557  
  Barcode: BK0000004083
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
2. หนังสือ
หนังสือ
WS350 น927 2557  
  Barcode: BK0000003765
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
3. หนังสือ
หนังสือ
WS350 น927 2557  
  Barcode: BK0000003756
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 1434

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.