ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Ethics, Medical congresses

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 : การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2558 : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช บทความ เรื่อง ความเสมอภาคทางสุขภาพ ; วันที่ 4-6 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร / จัดโดย คณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน :จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช
 ผู้แต่ง  การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (2558 : กรุงเทพฯ)
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2558 : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  บทความเรื่องความเสมอภาคทางสุขภาพ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ความเสมอภาคทางสุขภาพ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ผลการประกวดบทความ กิจกรรมภาคประชาชนงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Joint Conference in Medical Sciences 2015
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  JCMS 2015
 ISBN  978-616-38-2876-7
 พิมพ์ลักษณ์  [กรุงเทพฯ] : บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, 2558
 ลักษณะทางกายภาพ  176 หน้า ; 21 ซม.
 หัวเรื่อง  Public Health--congresses
 หัวเรื่อง  Ethics, Medical--congresses
 หัวเรื่อง  Medicine--congresses
 หัวเรื่อง  Health Services--Thailand--congresses
 หัวเรื่อง  การแพทย์--การประชุม
 หัวเรื่อง  การแพทย์--แง่สังคม--การประชุม
 หัวเรื่อง  บริการสุขภาพ--การประชุม
 หัวเรื่อง  สาธารณสุข, การบริการ--การประชุม
 หัวเรื่อง  จริยธรรม--แง่การแพทย์--การประชุม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
W3 ก482ก 2558  
  Barcode: BK0000004259
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 1577

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.