ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น Down รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง syndrome
ผลการค้นหา เลขเรียก
The parent's guide to Down syndrome : advice,information,ins..
   Jacob,Jen
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS107
J15t 2015 
Eating for autism: the 10-step nutrition plan to help treat ..
   Strickland, Elizabeth
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
S775e 2009 
Fine motor skills for children with Down syndrome : a guide ..
   Bruni, Maryanne
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS107
B896f 2015 
Gross motor skills for children with Down syndrome : aguide ..
   Winders, Patricia C.
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS107
W763g 2014 
คู่มือการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี (Prader-Willi)
   ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QS675
ด225ค 2551 
คู่มือการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี(Prader-Willi)
   ดวงฤดี วัฒนศิริขัยกุล / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM300
ค695 2551 
จากออทิสติก สู่อัจฉริยะ
   Tammet, Daniel
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
T16จ 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.