เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ

Info
กำลังดูกฏการยืมคืนของสาขา ห้องสมุดราชานุกูล
หรือเลือกสาขาห้องสมุดอื่นเพื่อดู :
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 serial
 วารสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคลากร   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
2 reservmat
 หนังสือสำรอง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
3 Fic
 นวนิยาย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคลากร   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
4 Emedia
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์:l::Multimedia
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคลากร   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
5 Doc
 เอกสารสำคัญ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคลากร   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
6 c-serial
 วารสารฉบับปัจจุบัน
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
7 bk
 หนังสือ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคลากร   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
8 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.