เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสืออ้างอิง E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
หนูแปรงฟันทุกวัน : หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม(Social Story)เพื่อเด็กออทิสติก เล่ม1 / เรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค),ภาพประกอบ สิทธิศักดิ์ เจียมพจมาน
 ผู้แต่งนิติบุคคล  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ผมแปรงฟันทุกวัน
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, 2556
 เลขหมู่  PL4202 ห163 2556
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  16 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม(Social Story)เพื่อเด็กออทิสติก เป็นหนังสือที่ใช้สำหรับการอ่านร่วมกันระหว่างผู้ดูแลเด็กออทิสติก กับเด็กออทิสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆในสังคม ให้รู้จักการแสดงทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ผ่านเรื่องราวต่างๆในหนังสือที่ส่งเสริมความคิดเชิงบวกให้กับเด็กออทิสติก ด้วยการอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ทักษะและการแสดงพฤติกรรมตอบสนองที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความคาดหวังและการตอบสนองของคนในสังคม เช่น การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้อื่น การแสดงมารยาทที่ถูกต้องในสังคม ตลอดจนการทำกิจวัตรประจำวันที่เหมาะสม
 หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.happyreading.in.th
 หัวเรื่อง  เด็กออทิสติก
 หัวเรื่อง  Social Story
 หัวเรื่อง  ทักษะทางสังคม
 หัวเรื่อง  ทักษะชีวิต
 ผู้แต่งร่วม  สิทธิศักดิ์ เจียมพจมาน, ภาพประกอบ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันราชานุกูล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันการ์ตูนไทย
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
PL4202 ห163 2556  
  Barcode: BK0000004153
นิทาน On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
PL4202 ห163 2556 c.2 
  Barcode: BK0000004154
นิทาน On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
PL4202 ห163 2556 c.3 
  Barcode: BK0000004155
นิทาน On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เด็กออทิสติก]
    หัวเรื่อง [Social Story]
    หัวเรื่อง [ทักษะทางสังคม]
    หัวเรื่อง [ทักษะชีวิต]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หนูแปรงฟันทุกวัน..
Bib 1477


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.