เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 20 พฤษภาคม 2562  ชดเชยวันวิสาขบูชา
2 16 เมษายน 2562  ชดเชยวันสงกรานต์
3 12 เมษายน 2562  ประกาศหยุด
4 8 เมษายน 2562  ชดเชยวันจักรี
5 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
6 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
7 5 ธันวาคม ของทุกปี  วัันพ่อแห่งชาติ
8 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
9 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
10 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
12 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
13 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.