ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 54 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะในโรงพยาบาล..
   นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา29
น188ก 2543 
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WM141
ก452 2559 
การตัดและตกแต่งเหงือก เพื่อการอุดฟัน class II ในผู้ป่วย Tub..
   ฐสรรพร เติมทอง
   Fulltext การตัดและตกแต่งเหงือก....pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/r..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริหารการพยาบาล
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WY105
ก459 2557 
การบำบัดเสริมด้วยการสวดมนต์แปลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับก..
   เวทิส ประทุมศรี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปฏิบัติการพยาบาล ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานค..
   สุพัตรา อุปนิสากร
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100.7
ส831ก 2559 
การประเมินการใช้ยาริสเพอริโดนของผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
   Fulltext การประเมินการใช้ยาริสเพอริโดน.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/r..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินผลโครงการพัฒนาบริการด้วยรูปแบบหอผู้ป่วยครอบครัว
   มัจฉรี โอสถานนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ.ราชา
ม383ก 2547 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท : บทบาทและกระบวนการ/ ผกาพันธุ์ วุฒ..
   ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
ผ114ก 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
   วาทินี สุขมาก
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
ว464ก ล.2 2557 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   วาทินี สุขมาก
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
ว464ก 2557 
การพัฒนาเกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วยจิตเวช = The development o..
   มยุรี กลับวงษ์, 2500-
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.3 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 12/54 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.