ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 127 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วยจิตเวช
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความต้องการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูสมรร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ : โปร..
   หรรษา เศรษฐบุปผา / 2553
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM105 ห268ป 2553 
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อนที่บ้านโด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางอารมณ์ในหอผู้ป่วยในโรงพ..
   ปรียานุช ชื่นตา
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM401
ป474น 2550 
โครงการสำรวจภาวะความรุนแรง คุณภาพชีวิต ต้นทุนทางอ้อม และรูปแ..
   พุดตาน พันธุเณร,บรรณาธิการ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WM100 พ827ค 2552 
โปรแกรมการจัดการความโกรธเพื่อป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่ว..
   สุนันทนา พลเดชาสวัสดิ์ / 2553
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM29.5 ส816ป 2553 
โปรแกรมการดูแลแบบองค์รวมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท / นพรัตน์..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 7/127 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.