ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 48 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การออกกำลังกาย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100
ก451 2554 
การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพ..
   อัญชุลี ประคำทอง.
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.M6
อ528บ 2552 
การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ = Promoting ph..
   อัจฉรา ปุราคม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext หนังสือการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/d..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WE103
อ499ก 2561 
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและในโรคต่างๆ : Exercise for health..
   วิภาวรรณ ลีลาสำราญ, วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรค..
   เอื้อมเดือน ทองจ่าม.
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.M6 อ934ก 2552 
กินให้ผอม
   หวัง, เว่ยชิง
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QU145
ห357ก 2555 
ขยับ ปรับ สรีระ บอกลาปัญหาสุขภาพ
   วาตานาเบะ, โนบุโกะ / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
G482 .ว24 
ความสุข ปลดล็อกสู่ความมั่งคั่งทางจิต : สุขภาพกาย สุขภาพใจ คว..
   ดีเนอร์, เอ็ด / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
J1486 ด622ค 2555 
คุณแม่โยคะ : ไดอะรี่
   วรารักษ์ สู่โทนทอง / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ200
ว321ค
2554 
ชีวจิต
    / 2554
   นิตยสาร,วารสาร ที่ นิตยสาร(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต),วารสาร(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    มี 41 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 43 ไอเทม)
วารสาร 
ดุลยภาพอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์
   กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613
ก136ด
2561 
บิวตี้ & เฟิร์มโฟกัส : สูตรลับกระชับหุ่นของซูเปอร์สตาร์
   คิม, มย็องยอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

QT255
ค451บ
2557 
ผ้าขาวม้าพาสุขภาพแข็งแรง
   สุขพัชรา ซิ้มเจริญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QT255
ส743ผ 2556 
ฟิตง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน = Easy to fit
   สาธิก ธนะทักษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QT256
ส641ฟ
2557 
ภารกิจ FIT กับหมอ
   ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
A776.95
พ98ภ
2557 
สนุกสบายหายปวดฟิตได้แม้ในที่จำกัด
   พัชรพล สุวรรณศักดิ์บวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QT255
พ516ส
2557 
สุขภาพดี หัวจรดเท้า เช้าจรดเย็น
   บุญศิญา เรืองสมบูรณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100
บ574ส 2552 
สุขภาพดีได้ในวันเดียว
   มานพ ประภาษานนท์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB327
ม443ส
2553 
สุขภาพดีไม่มีในขวด (อาหารเสริม)
   ซะโต, สึโทะมุ / 2014
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
A776.95
ซ114ส
2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/48 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.