ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 42 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
แนวพิจารณาในการให้ยาเมื่อจำเป็นของพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้ป่วยที่..
   บุศยา บุญใจเพ๊ชร
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 160
บ667น 2548 
แรงจูงใจและความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท..
   สวัสดิ์ เที่ยงธรรม, 2512-
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM420
ส398ร 2547 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 2/42 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.