ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 12 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Violence
ผลการค้นหา เลขเรียก
School violence : Assessment management prevention / edited ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Understanding violence and wetimization / Robert J. Meacdows
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Domestic violence and family selfty : a systemic apprach to ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Families, violence and social change / Linda Mckic
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Family abuse: consequences, theories, and responses/Sylvia I..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Preventing family violence/Kevin Browne and Martin Herbert
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Youth violence : prevention intervention, and Social policy ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเ..
   เวนิช บุราชรินทร์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/ha..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203 ว913ป 2554 
วิกฤต
   ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS588.S61
ช568ว 
สถานการณ์ความรุนแรงและการป้องกันในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สถานการณ์ความรุนแรงและการป้องกันในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเ..
   ดุษณีย์ ทองเกลี้ยง, 2507-
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพHA784.V55 ด733ส 2546 
แนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในเคร..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV6626.23.T5
น927 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 12/12 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.