ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 12 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Teaching
ผลการค้นหา เลขเรียก
Becoming a critical Thinker : a user friendly manual / by sh..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Relfective Planning, Teaching and Evaluation K - 12 / Judy W..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The best of wonder science : elementary science activities /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W62
ท6 2552 
The Action Research Planner Doing Critical Participatory Act..
   Kemmis, Stephen. author.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
LB1705-2286 
Enhancing parenting skills / Kedar Nath Dwivedi
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Handbook of psychological skills training : clinical techniq..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Sexual Harassment and Teens / Strauss , Susan
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Ways to make training active + CD / Mel Silberman
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The Wiley-Blackwell handbook of family psychology
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM430.5.F2
W676 2013 
จากนิสิตเตรียมแพทย์มาเป็นจิตแพทย์
   ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WZ100
ณ215จ 2561 
ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะต่อการทำหน้าที่ท..
   ชัฎชฎา คมขำ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/ha..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM105 ช363ผ 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 12/12 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.