ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Residence Characteristics

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วันเพ็ญ แก้วปาน
 ชื่อเรื่อง 
ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน =Leadership : principles and application in community nursepractitioner / วันเพ็ญ แก้วปาน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  หลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Leadership : principles and application in community nursepractitioner
 ISBN  978-616-56-5124-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562, [2019]
 เลขเรียก  WY105 ว435ภ 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  (18), 514 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บทบาทหน้าที่และสมรรถนะภาวะผู้สำหรับพบาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
--แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ และการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชม
--การติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
--การตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
--ความคิดสร้างสรรค์ในการปฎิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
--แรงจูงใจในการปฏิบัติพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
--การจัดการความขัดแย้งในการปฏิบัติพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
--การเจรจาต่อรองในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
--ทีมงานในการปฏิบัติพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
--ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง : แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0
 หัวเรื่อง  Community
 หัวเรื่อง  Leadership
 หัวเรื่อง  Residence Characteristics
 หัวเรื่อง  Nurse Practitioners
 หัวเรื่อง  ภาวะผู้นำ
 หัวเรื่อง  ชุมชน
 หัวเรื่อง  พยาบาลเวชปฏิบัติ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ว435ภ 2562  
  Barcode: 005437
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14646

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.