ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น of รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Quality life Patients Research

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่ และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว= Economic evaluation of disposable adult diapers forurinary and fecal incontinence with/without physicalimpairment / อุษณา ตัณมุขยกุล ... [และคนอื่นๆ ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่ และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Economic evaluation of disposable adult diapers forurinary and fecal incontinence with/without physicalimpairment
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2555
 เลขเรียก  W26 ร451 2555
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  xii, 102 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
 หมายเหตุ  ผู้วิจัยร่วม รุ่งนภา คำผาง, รักมณี บุตรชน, อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล,จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์, ประนอม กระจายศรี, สุดารัตน์ ยศภูมี, ยศตีระวัฒนานนท์, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
 หัวเรื่อง  Urinary incontinence--Care--Research
 หัวเรื่อง  Quality of life--Patients--Research
 หัวเรื่อง  Older people--Care
 หัวเรื่อง  ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่--การดูแล--วิจัย
 หัวเรื่อง  คุณภาพชีวิต--ผู้ป่วย--วิจัย
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป--การวิเคราะห์ความคุ้มทุน--วิจัย
 หัวเรื่อง  ภาวะกลั้นอุจจาระไม่อยู่--การดูแล--วิจัย
 หัวเรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  รุ่งนภา คำผาง
 ผู้แต่งร่วม  รักมณี บุตรชน
 ผู้แต่งร่วม  อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
 ผู้แต่งร่วม  จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์
 ผู้แต่งร่วม  ประนอม กระจายศรี
 ผู้แต่งร่วม  สุดารัตน์ ยศภูมี
 ผู้แต่งร่วม  ยศ ตีระวัฒนานนท์
 ผู้แต่งร่วม  ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
W26 ร451 2555 c.1 
  Barcode: 018217
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13058

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.