ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 49 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Medical
ผลการค้นหา เลขเรียก
Allocating health care resources / edited by James M. Humber..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Building healthy communities : The challenge of health care ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Dying to care : work , stress and burnout in HIV/AIDS / Davi..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Foundations of clinical research : applications to practice
   Portney, Leslie G.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

W20.5
P853F 2014 
Handbook of good psychiatric management for adolescents with..
    / 2021
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM190.5.B5
H23619
2021 
Informed consent TM : The Consumer\'squide to the risk and b..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Medical statistics : A commonsense approach / Michale J Camp..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Technotogy and the Future of Health Care / Ellis , David
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
AGING : The Health Care Challenge
   Lewis, Carole Bernstein / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100 A267 1996 
Care of the dying child / edited by am Goldman
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Chulalongkorn Medical Journal
    / 2020
   วารสาร ที่ วารสาร(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Chulalongkorn MedicalJournal [http://clmjournal.org/index.php]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
Serials 
Clinical epidemiology : how to do clinical practice research
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA950
C641
2006 
Dictionary of Medical Equipment / Brown , Malcolm
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Essays in medical society / Renee C. Fox
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Ethical dimensions in the health professions / Ruth B.Purtilo
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Ethics primer of the American Psychiatric Association
    / 2001
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM 62 A512e2001 
Handbook of child and adolescent assessment / edited by Thom..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Health policy for Health Care Professionals / Peter L.Bradsh..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Health Psychology : A Cultural Approach / Gurung, Regan A.R
   Gurung, Regan A. R. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM105|bG981h 2010 
Healthy respect : ethies in health care / R.S. Downie, K.C. ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/49 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.