ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 19 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Leadership
ผลการค้นหา เลขเรียก
The future of leadership: Today\'s top leadership thinkers s..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The leadership pill : the missing ingredient in motivating p..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
The new leaders : transforming the art of leadership into th..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
What the best ceos know : 7 Exceptional leaders and their le..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
What the best CEOs know : 7 exceptional leaders and their le..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The art of leadership
   Manning, George, 1957-
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F637.L4
M283a 2019 
CFO servival guide:plotting the course to financial leadersh..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Joining together : group theory and group skills/ David W.Jo..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Leadership :enhancing the lessons of experience /Richard L. ..
   Hughes, Richard L.,1946-
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM 1261H894l 2015 
Leadership secrets of the world\'s most successful CEOs / Er..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Leadership today practices forpersonal and professional perf..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HD57.7
L434 2017eb 
Primal leadership : realizing the power of emotional intelli..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The responsibility virus : How control freaks, shrinking Vid..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
What\'s your corporate IQ : how the smartest sompanies learn..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Why CEOs fail:the 11 behaviors that can derail your climb to..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผู้นำ
   ปริญญา ตันสกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD57.7
ป458ผ
2557 
ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ..
   วันเพ็ญ แก้วปาน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY105
ว435ภ 2562 
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ = Strategic leadership
   จตุพร สังขวรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD57.7
จ136ภ
2557 
ศิลปะการใช้คนให้ได้ผลตอบรับดีเยี่ยม = The art of the people ..
   เปียแก้ว ศรีมาตย์กุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.M63
ป799ศ 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 19/19 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.