ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Epidemiology
ผลการค้นหา เลขเรียก
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 2538 / กองระบาดวิทยาสำนักงานปลัดกร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Annotated bibliography of psychiatric epidemiology / Michele..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Schizophrenia : In Clinical Practice Series: /Peter Jones, P..
   Jones, Peter
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM 203 J78S 2006 
Clinical epidemiology : how to do clinical practice research
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA950
C641
2006 
Designing clinical research
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA950
D457 2013 
Epidemiological Research: Terms and Concepts
   Miettinen, O. S.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Textbook in psychiataric epidemiology / edited by Ming T. Te..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 T355 2002 
Textebook in Psychiatric Epidemiology / Tsuang Ming T. and T..
   Tsuang Ming T. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันในระบบบริการสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA108
ก491 2549 
พื้นฐานระบาดวิทยา/Basic of epidemiology /|cบรรณาธิการ, คำนวณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA105 พ816 2562 
พื้นฐานระบาดวิทยา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA105 พ816 2556 
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 2540 / กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 2543 / กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เรื่องเล่า--พวกเราชาวระบาด,
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA105
ร852 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 14/14 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.