ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'etat'' at line 1
select * from ignoreword where word='d'etat' 
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'etat%' ) ) AnD ( (subj like '%Thailand%' ) )' at line 3
select count(id) as tmpqcount FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (subj like '%Coups%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%d'etat%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Thailand%' )  
 ) 
 
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'etat%' ) ) AnD ( (subj like '%Thailand%' ) ) order by bibrating d' at line 3
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (subj like '%Coups%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%d'etat%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Thailand%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc LIMIT 0,20
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'etat%' ) ) AnD ( (subj like '%Thailand%' ) ) order by bibrating d' at line 3
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (subj like '%Coups%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%d'etat%' )  
 ) 
 AnD ( (subj like '%Thailand%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc
พบจำนวน 0 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Coups d'etat Thailand


ไม่มีรายการใดตรงกับเงื่อนไขการค้นหา Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.