ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Chronic diseases Planning

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภูมิภาคเอเซียใต้และตะวันออก พ.ศ. 2556-2563 = Action plan for the pervention andcontrol of noncommunicable disease In South-East Asia 2013-2020 / สำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเซียใต้และตะวันออก ;วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล, ผู้แปล ; ฐิติกร โตโพธิ์ไทย, ผู้เรียบเรียง
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเซียใต้และตะวันออก
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Action plan for the pervention and control ofnoncommunicable disease In South-East Asia 2013-2020
 ISBN  978-616-80-1903-0
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Thai NCD Network)มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2559, [2016]
 เลขเรียก  WA108 ส691ผ 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  39 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หัวเรื่อง  Chronic diseases--Planning
 หัวเรื่อง  Chronic Disease--prevention & control
 หัวเรื่อง  โรคไม่ติดต่อ
 หัวเรื่อง  โรคเรื้อรัง--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  โรคเรื้อรัง--การวางแผน
 ผู้แต่งร่วม  วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล, ผู้แปล
 ผู้แต่งร่วม  ฐิติกร โตโพธิ์ไทย, เรียบเรียง
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Thai NCD Network)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA108 ส691ผ 2559 c.1 
  Barcode: 024299
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13982

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.