ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.ไทย - การเมืองและการปกครอง 2.กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3.ทหารกิจกรรมการเมือง 4.ระบบราชการ 5.นักการเมือง 6.รัฐประหาร

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ชัยอนันต์ สมุทวณิช
 ชื่อเรื่อง 
ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย / ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช
 ISBN  974-582-205-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
 เลขหมู่  JQ1740 ช451ป 2536
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  348 หน้า. 1 เล่ม
 หมายเหตุ  บทที่ 1 ปัญหาของการพัฒนาทางการเมืองไทย.- - บทที่ 2 ปัญหากติกาการเมือง : รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย.- - บทที่ 3 ปัญหาการดำเนินงานของรัฐสภา.- - บทที่ 4 ปัญหาและแนวทางในการเสริมสร้างกลุ่มในระบอบประชาธิปไตย.- - บทที่ 5 ปัญหาการแทรกแซงทางการเมืองของคณะทหาร.- - บ
 หัวเรื่อง  1.ไทย - การเมืองและการปกครอง 2.กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3.ทหารกิจกรรมการเมือง 4.ระบบราชการ 5.นักการเมือง 6.รัฐประหาร
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
JQ1740 ช451ป 2536 2004  
  Barcode: 005960
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 3229

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.