ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.สุขภาพ 2.หลักประกันสุขภาพ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การวิเคราะห์ข้อมูลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2545 / พินิจ ฟ้อำนวยผล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Data analysis for universal coverage of health inaurance 2002
 ISBN  974-959-387-1
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข , 2546
 เลขหมู่  WA540 พ685ก , 2546
 ลักษณะทางกายภาพ  256 หน้า : ตาราง , กราฟ 1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  ความครอบคลุมของหลักการประกันสุขภาพ การขึ้นทะเบยน และข้อมูล. -- การจัดการทางการเงิน. -- ค่าใช้จ่ายของบริการสุขภาพ และรายรับของสถานพยาบาล. -- ความอยู่รอดและสถานการณ์ทางการเงินและสถานพยาบาล. -- ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยบริการสุขภาพ. -- ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมด้า
 หัวเรื่อง  1.สุขภาพ 2.หลักประกันสุขภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 4393

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.