ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.สุขภาพ 2.ความเครียด 3.ความเจ็ยป่วย การวัดบุคลิกภาพ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัยเรื่อง ความเครียด สุขภาพและความเจ็บป่วย : แนวคิดและการศึกษาในประเทศไทย = Stress Health and Illness : Concepts and Research Studies in Thailand / สุรีย์ กาญจนวงศ์ และจริยวัตร คมพยัคฆ์
 ISBN  974-041-143-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล , 2545
 เลขหมู่  วจ WM172 ส867ค, 2545
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพิ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  122 หน้า 5 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  บทที่ 1 บทนำ. - - ภูมิหลัง. - - วัตถุประสงค์ในการศึกษา. - - ขอบเขตการวิจัย. - - บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. - - ความเครียด : แนวคิดและความหมาย. - - แนวคิด ความหมาย การวัดความเครียด. - - การเผชิญความเครียด แนวคิดและความหมาย หน้าที่ของการเผชิญควา
 หัวเรื่อง  1.สุขภาพ 2.ความเครียด 3.ความเจ็ยป่วย การวัดบุคลิกภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 1478

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.