ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.พฤติกรรมก้าวร้าว - ผู้ป่วย - การพยาบาล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว / มะลิ สกุลถาวร
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต, 2538
 เลขหมู่  กศ WM600 ม271กม 2538
 ลักษณะทางกายภาพ  68 หน้า. 1เล่ม/อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  ความหมายของพฤติกรรมก้าวร้าว. - - ลักษณะของผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าว. - - สาเหตุและกลไกการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว. - - กลไกการเกิดโรค(พฤติกรรมก้าวร้าว). - - การรักษาผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว. - - การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว. - - กรณีศึกษา. - - ข้อมู
 หัวเรื่อง  1.พฤติกรรมก้าวร้าว - ผู้ป่วย - การพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 1234

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.