ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.ค่านิยมทางสังคม - วิจัย 2.จริยธรรม - วิจัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรม ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมของครอบครัวไทยที่มีผลต่อการอบรมการเลี้ยงดูบุตร : ศึกษาเฉพาะกรณีในกรุงเทพมหานคร / โสภา ชูพิกุลชัย
 พิมพ์ลักษณ์  ม.ป.ท. : (ฉบับถ่ายสำเนา) , 25- -
 เลขหมู่  วจ BF327 ส983ก , 25- -
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  ท , 216 หน้า : ตาราง 1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หัวเรื่อง  1.ค่านิยมทางสังคม - วิจัย 2.จริยธรรม - วิจัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 2190

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.