ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การสื่อสาร - แง่จิตวิทยา 2.การสื่อสารระหว่างบุคคล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย์ / มัลลิกา คณานุรักษ์
 ISBN  974971203x
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2547
 เลขหมู่  BF637.C45 ม377จ , 2547
 ลักษณะทางกายภาพ  266 หน้า 1 เล่ม 180 บาท
 หมายเหตุ  บทที่ 1 บทนำ. - - บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสาร. - - บทที่ 3 จิตวิทยากับการสื่อสาร. - - บทที่ 4 จิตวิทยากับการใช้ภาษาในการสื่อสาร. - - บทที่ 5 สรุป. - -
 หัวเรื่อง  1.การสื่อสาร - แง่จิตวิทยา 2.การสื่อสารระหว่างบุคคล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 8203

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.