ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การสาธารณสุขไทย 2.สุขภาพ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2544 - 2547 / กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานนโยบายและยุทธศาตร์
 ISBN  974-465-888-6
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 เลขหมู่  WA900 ก218ก,2548
 ลักษณะทางกายภาพ  น, 470 หน้า 1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  พระราชจักรีวงศ์และการสาธารณสุขไทย. - - ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย. - - แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545 - พ.ศ.2549). - - สถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ. - - สถานสุขภาพและปัญหาสุขภาพของคน
 หัวเรื่อง  1.การสาธารณสุขไทย 2.สุขภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 8740

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.