ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การปฏิรูประบบสุขภาพ 2.ประกันสุขภาพ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ระบบหลักประกันสุขภาพประกอบการณ์จาก 10 ประเทศ / เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
 ISBN  974-294-108-4
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2544
 เลขหมู่  WA525 ส938ร , 2544
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  160 หน้า 1 เล่ม 140 บาท
 หมายเหตุ  การปฏิรูประบบสุขภาพ. - - การสังเคราะห์ประสบการณ์ต่างเทศ.- - ระบบสุขภาพและสาระสำคัญของการปฏิรูป.- - ระบบสุขภาพเปรียบ.- - ประสบการณ์ปฏิรูประบบสุขภาพ : จุดร่วมและจุดต่าง. - - บทเรียนจากประสบการณ์ต่างประเทศ. - -
 หัวเรื่อง  1.การปฏิรูประบบสุขภาพ 2.ประกันสุขภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 3830

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.