ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การบริหารรัฐกิจ 2.ไทย - การเมือง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย หน่วยที่ 9-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ
 ISBN  974-611-396-8
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
 เลขหมู่  JQ1745.A1 ม246อ 2540
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 15
 ลักษณะทางกายภาพ  489 - 924 หน้า ; ตาราง 1 เล่ม
 หมายเหตุ  หน่วยที่ 9 การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย.- - หน่วยที่ 10 การบริหารการคลังและงบประมาณในระบบราชการไทย.- - หน่วยที่ 11 กระบวนการบริหารราชการไทย.- - หน่วยที่ 12 การบริหารรัฐวิสาหกิจไทย.- - หน่วยที่ 13 ปัญหาของการบริหารราชการไทยและแนวทางแก้ไข.- - หน่วยที่ 1
 หัวเรื่อง  1.การบริหารรัฐกิจ 2.ไทย - การเมือง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 5325

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.