ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การบริหารงานบุคคล 2.การพัฒนาบุคลากร

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
How to be the best boss : เจ้านาย...คนดีที่หนึ่งเลย / สมชาติ กิจบรรยง
 ISBN  974-929-709-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า กรุ๊ป, 2546
 เลขหมู่  HF5549.5 ส238H, 2546
 ลักษณะทางกายภาพ  320 หน้า 1 เล่ม 205 บาท
 หมายเหตุ  เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำในองค์กร. - - เทคนิคการทำงานเป็นทีม.- - เทคนิคการเสริมสร้าง และพัฒนาทีมงาน. - - เทคนิคการจูงใจ. - - เทคนิคการประชุม. - - เทคนิคการระดมสมอง. - - เทคนิคการแก้ไขปัญหาความขัดแยง. - - เทคนิคการสื่อภาษาสำหรับผู้บริหาร. - - เทคนิคการบริหาร
 หัวเรื่อง  1.การบริหารงานบุคคล 2.การพัฒนาบุคลากร
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 8617

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.