ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 15 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การบริหารงานบุคคล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / อำนวย แสงสว่าง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ก้าวล้ำให้นำหน้า / ริชาร์ด แอนเดอร์เส็น
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ลูกน้องกับนายสไตล์สามก๊ก : หลักวิธีใช้คน บริหารคนจากพงศาวดาร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
How to be the best boss : เจ้านาย...คนดีที่หนึ่งเลย / สมชาติ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษา Best Practices การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล : Human..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
กลยุทธ์นักบริหาร
   บุซเคิร์ก, ริชาร์ด / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การบริหารงานบุคคล / อำนวย แสงสว่าง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / ศุภชัย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินบุคคล
   นิสดารก์ เวชยานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล
   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
บริหารงานด้วยกลุยุทธ์สามก๊ก, บุญศักดิ์ แสงรวี แปล
   หลี่ เฟย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลมืออาชีพ : Professional personnel management
   อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สร้างลูกน้องให้ได้ผลงานสูงสุด
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เทคนิคการจัดการกับลูกน้องเจ้าปัญหา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
   วิทยา ตันติเสวี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 15/15 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.