ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.กายภาพบำบัด 2.กิจกรรมบำบัด 3.จิตเวชศาสตร์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
เทคนิครีโมติเวชั่น : Remotionvation Teachnique / ศิริวรรณ สังข์สุวรรณ
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : ฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , 2539
 เลขหมู่  WB460 ศ486ท , 2539
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  104 หน้า 1 เล่ม
 หมายเหตุ  ความหมายของรีโมติเวชั่น. -- ประวัติความเป็นมา. -- เทคนิคการดำเนินกลุ่มรีโมติเวชั่น. -- คุณสมบัติของผู้ดำเนินกลุ่ม. -- วิธีการจัดสถานที่. -- ตัวอย่างการดำเนินงานกลุ่ม 5 ขั้นตอน. -- ตัวอย่างหัวข้อเรื่อง ในการทำรีโมเวชั่นโรงพยาบาลศรีธัญญา. -- การทำรีโมเวชั่น
 หัวเรื่อง  1.กายภาพบำบัด 2.กิจกรรมบำบัด 3.จิตเวชศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 3723

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.