ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. พุทธศาสนากับสังคมนิยม 2. ปาฐกถาธรรม

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์และกลยุทธ์การประกาศธรรม สู่โลกกว้าง / วศิน อินทสระ
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมาธิปไตย, 253-
 เลขหมู่  BQ4040 ว357พ, 253-
 ลักษณะทางกายภาพ  136 หน้า 1 เล่ม
 หมายเหตุ  กรณพระไทยถูกฆ่าหมู่ในสหรัฐอเมริกา. - - ทำไมจึงขาดแคลนภิกษุสมาเณรผู้สามารถ. - - โครงการสรรหาศาสนทายาทที่ดีและการเผยแพร่ธรรม. - - การเผยแพร่ธรรมะโดยการพูด. - - การเผยแพร่ธรรมะโดยการเขียนและการทำตัวอย่างให้ดู. - - แนวทางการส่งเสริมพุทธศาสนา ความหวังที่รอการส
 หัวเรื่อง  1. พุทธศาสนากับสังคมนิยม 2. ปาฐกถาธรรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ



Bib 2426

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.