ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. พุทธศาสนากับสังคม 2. บุคคล - การจัดการ 3. ชื่อเรื่อง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
ทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอปริหานิยธรรม / พระภาวนาวิริยคุณ
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : บีเอ็นเค บุ๊คส์, 253-
 เลขหมู่  BQ4570 พ356ท, 253-
 ลักษณะทางกายภาพ  89 หน้า 1 เล่ม
 หมายเหตุ  หัวใจของการทำงานเป็น. - - อปริหานิยมธรรมข้อ 1. - - อปริหานิยมธรรมข้อ 2. - - อปริหานิยมธรรมข้อ 3. - - อปริหานิยมธรรมข้อ 4. - - อปริหานิยมธรรมข้อ 5. - - อปริหานิยมธรรมข้อ 6. - - อปริหานิยมธรรมข้อ 7. - - ทำไมทำงานเป็นทีมจึงล้มเหลว.- - ทำงานเป็นทีมอย่างมีประส
 หัวเรื่อง  1. พุทธศาสนากับสังคม 2. บุคคล - การจัดการ 3. ชื่อเรื่อง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 2342

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.