ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. พุทธศาสนากับการศึกษา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
พุทธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ / พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต)
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539
 เลขหมู่  BQ4041 พ335พ, 2539
 ครั้งที่พิมพ์  1
 ลักษณะทางกายภาพ  89 หน้า 1 เล่ม
 หัวเรื่อง  1. พุทธศาสนากับการศึกษา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 1470

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.