ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. พุทธศาสนา 2. เถรวาท , นิกาย 3. พุทธทาสภิกข 4. ชื่อเรื่อง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
ปรัชญาพุทธทาสภิกขุกับมหายนธรรม / สุวรรณา สถาอานันท์
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
 เลขหมู่  BQ4040 ส873ป, 2536
 ลักษณะทางกายภาพ  102 หน้า 1 เล่ม
 หมายเหตุ  บทที่ 1 เถรวาท - มหายาน. - - บทที่ 2 ก้าวสู่พุทธธรรมสากล. - บทที่ 3 ภาวะสากลแห่งธรรมะ. - - บทที่ 4 ภาวะธรรมทางภาษา. - - บทที่ 5 ภาวะสากลในการบรรลุธรรม. - - บทที่ 6 ภาวะเสมอกันในทางสังคม. - - บทสรุป. - -
 หัวเรื่อง  1. พุทธศาสนา 2. เถรวาท , นิกาย 3. พุทธทาสภิกข 4. ชื่อเรื่อง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 1829

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.