ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. พุทธศาสนา 2. พระสงฆ์ - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย / แสวง อุดมศรี
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 253-
 เลขหมู่  BQ4040 ส969ก, 253-
 ลักษณะทางกายภาพ  426 หน้า 1 เล่ม
 หมายเหตุ  การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล. - - การปกครองคณะสงฆ์สมัยหลังพุทธกาล. - - การปกครองคณะคณะสงฆ์ไทย. - - การปกครองคณะสงฆสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง. - - การปครองคณะสงฆ์สมัยปัจจุบัน. - - พระราชบัญญัติคณะสงฏ์. - - สมณศักดิ์. - -
 หัวเรื่อง  1. พุทธศาสนา 2. พระสงฆ์ - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 1840

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.