ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. พุทธศาสตร์กับชีวิตประจำวัน. 2. ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
วิธีฝึกปฏิบัติธรรม ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ / เอกชัย จุละจาริตต์.
 ISBN  974-913-423-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2546.
 เลขหมู่  BQ4570 อ873ว, 2546.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1.
 ลักษณะทางกายภาพ  74 หน้า. 4 เล่ม / 25 บาท.
 หมายเหตุ  เกริ่นนำเรื่องแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา(อริยสัจ 4). - - ความทุกข์ในอริยสัจ 4 (ทุกข์). - - สาเหตุของความทุกข์ในอริยสัจ 4(สมุทัย). - - วิธีการฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ 8. - - วิธีฝึกเจริญสติเพื่อสำรวมความคิด. - - เรื่องของการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน. - - ก
 หัวเรื่อง  1. พุทธศาสตร์กับชีวิตประจำวัน. 2. ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 6811

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.