ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. พุทธทาสภิกขุ 2. รัฐศาสตร์ 3. ชื่อเรื่อง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
ความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ / ปรีชา ช้างขวัญยืน
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
 เลขหมู่  BL65.P7 ป467ค, 2538
 ลักษณะทางกายภาพ  155 หน้า 1 เล่ม
 หมายเหตุ  บทที่ 1 สังคมนิยมกับธัมมิกสังคมนิยม. - - บทที่ 2 ธรรมราชา. - - บทที่ 3 อำนาจอธิปไตยและการใช้อำนาจในการปกครอง. - - บทที่ 4 ความคิดและที่มาของความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาส. - - บทที่ 5 ความคิดของท่านพุทธทาสไม่ใช่สังคมนิยม. - - บทที่ 6 ความคิดของท่านพุทธท
 หัวเรื่อง  1. พุทธทาสภิกขุ 2. รัฐศาสตร์ 3. ชื่อเรื่อง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 1007

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.