ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. จิตใจ - สมอง 2. จิตวิญญาณ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ชีวภาพ = The BIO - COMPUTER THEORIES / ชินโอสถ หัศบำเรอ
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2538
 เลขหมู่  BF150 ช571 2538
 ลักษณะทางกายภาพ  122 หน้า 2 เล่ม
 หมายเหตุ  สมองมนุษย์คือคอมพิวเตอร์ชีวภาพ
 หัวเรื่อง  1. จิตใจ - สมอง 2. จิตวิญญาณ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 2334

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.