ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. จิตวิทยา 2. มหิดล มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการตำรา - ศิริราช

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวช / จารุวรรณ ต.สกุล
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โครงการตำรา - ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
 เลขหมู่  BF150 จ337จ 2530
 ลักษณะทางกายภาพ  234 หน้า 2 เล่ม
 หมายเหตุ  หมวดที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวจิตวิทยา.
 หัวเรื่อง  1. จิตวิทยา 2. มหิดล มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการตำรา - ศิริราช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BF150 จ337จ 2530 2004  
  Barcode: 002817
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
BF150 จ337จ 2530 2004 ฉ.2 
  Barcode: 002816
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 2041

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.